Volume 16, No. 1-2

Authors: Rošker, Jernej; Kalc, Miloš; Šarabon, Nejc

An attempt to optimise the active knee angle tracking test while using a cyclic movement pattern

Poskus optimizacije testa aktivnega sledenja položaja v kolenskem sklepu z uporabo ponavljajočega cikličnega vzorca gibanja

Abstract (English)

Voluntary angle tracking methods are used as training and diagnostic procedures for improving or analysing the performance of the sensory-motor system. Despite their wide application, only a few existing studies examine the repeatability of active tracking methods. Our study tested intra- and inter-visit repeatability and the sensitivity of parameters. We carried out measurements on 30 subjects on three non-subsequent days. At the first visit, we examined intra-visit repeatability and reliability by measuring different forms of reference signals (sine, triangle and trapezoid). During the remaining two visits, the subjects only carried out one instance of the test to check for inter-visit repeatability. The results indicate a poorer inter-visit (ICC<0.8) and medium-high intra-visit repeatability (ICC>0.8). Differences between various forms of the reference signal statistically differ significantly among themselves (p<0.05). Active tracking methods have been shown to have medium intra-visit repeatability and poor inter-visit repeatability. In the future, it would be beneficial to examine the protocols to improve the inter-visit repeatability.

Keywords (English)

motor control, diagnostics, repeatability, joint angle, tracking, feedback

Abstract (Slovenian)

Metode aktivnega sledenja se uporabljajo tako pri vadbi kot postopkih vrednotenja z namenom izboljšanja ter analize funkcije senzorično-motoričnega sistema. Kljub širokemu področju uporabe, je le malo študij preverjalo njihovo ponovljivost. V predstavljeni študiji smo preverili znotraj- ter med- obiskovno ponovljivost ter občutljivost najpogosteje uporabljenih parametrov. Meritve so bile izvedene na vzorcu 30-ih merjencev, v treh različnih dneh. Na prvem obisku so bile opravljene meritve namenjene proučevanju znotraj-obiskovne ponovljivost ter občutljivosti s pomočjo merjenja aktivnega sledenja položaja v kolenu pri čemer so bile uporabljene tri fazlične oblike referenčnega signala (sinusoidna, trikotna in trapezasta oblika). V preostalih dveh dneh so merjenci opravili aktivno sledenje položaja kolenskega sklepa sinusoidnega referenčnega signala pri isti frekvenci, s čimer smo preverili medobiskovno ponovljivost. Rezultati nakazujejo na nizko med- obiskovno (ICC < 0,8) in srednje visoko znotrajobiskovno ponovljivost (ICC > 0,8). V natančnosti aktivnega sledenja različnim oblikam referenčnega signala so bile statično pomembne razlike (p < 0,05). V prihodnje bi bilo potrebno preveriti ali lahko s spreminjanjem merilnega protokola izboljšamo medobiskovno ponovljivost in zmanjšamo učinek učljivosti med zaporednimi ponovitvami te

Keywords (Slovenian)

Gibalni nadzor, vrednotenje, ponovljivost, sklepni položaj, aktivno sledenje, povratna informacija

Complete article in PDF format

complete article