Volume 16, No. 1-2

Authors: Páez, Luís Carrasco; Martínez Díaz, Inmaculada C; de Hoyo Lora, Moisés; Sañudo Corrales, Borja; Ochiana, Gabriela

Ergometric testing for top-level kayakers: validity and reliability of a discontinuous graded exercise test

Ergometrično testiranje za vrhunske kajakaše: zanesljivost in veljavnost stopnjevanega obremenitvenega testa s prekinitvami

Abstract (English)

The aim of this study was to determine the validity and reliability of a graded exercise test on a specific kayak ergometer (DansprintR) in which certain physiological and technical parameters that can to define kayaking performance were assessed. Fourteen male top-level kayak paddlers (all members of the Spanish National Kayaking Team) participated in this investigation. All subjects carried out two ergometric tests (Ergo1 and Ergo2) and one flat water test (FWT) in random order. At anaerobic threshold (AnT) intensity, the results showed acceptable levels of reliability (comparison between data of Ergo1 and Ergo2 tests) in the assessment of velocity (r=0.784; p=0.004), stroke frequency (r=0.976; p<0.001), heart rate (r=0.964; p<0.001), and blood lactic acid concentration (r=0.899; p<0.001). Validity coefficients showed a strong relationships between Ergo2 and FWT tests in all physiological and technical parameters with the exception of velocity (r=0.498; p=0.121). It can be concluded that specific ergometry can be used to evaluate and to prescribe training AnT intensities of top-level kayakers, regarding parameters such us heart rate, whole blood lactic acid concentration, and stroke frequency. Nevertheless, the training prescription through specific ergometry must be taken cautiously when velocity is the parameter of reference.

Keywords (English)

kayaking, testing, ergometry

Abstract (Slovenian)

Cilj raziskave je ugotoviti veljavnost in zanesljivost stopnjevanega obremenitvenega testa na specifičnem kajakaškem ergometru (DansprintR), v okviru katerega smo ocenjevali določene fiziološke in tehnične parametre, ki opredeljujejo kajakaško uspešnost. V raziskavi je sodelovalo 14 vrhunskih kajakašev (vsi so bili člani španske kajakaške reprezentance). Vsi preizkušanci so v naključnem vrstnem redu opravili dva ergometrična testa (Ergo1 in Ergo2) ter test na mirni vodi (FWT). Pri intenzivnosti anaerobnega praga (AnT) so rezultati pokazali sprejemljive ravni zanesljivosti (primerjava podatkov testa Ergo 1 in Ergo2) pri oceni hitrosti (r=0,784; p=0,004), frekvenci zavesljaja (r=0,976; p<0,001), srčnemu utripu (r=0,964; p<0,001) in koncentraciji mlečne kisline v krvi (r=0,899; p<0,001). Koeficienti veljavnosti so pokazali močno povezavo med testi Ergo2 in FTW v vseh fizioloških in tehničnih parametrih, z izjemo hitrosti (r=0,498; p=0,121). Zaključimo lahko, da se specifična ergometrija lahko uporablja za ocenjevanje in oblikovanje vadbe vrhunskih kajakašev z AnT intenzivnostjo, s poudarkom na parametrih, kot so utrip srca, skupna koncentracija mlečne kisline v krvi in frekvenca zavesljaja. Zaradi možnih negativnih posledic, je pri oblikovanju vadbe preko referentnega parametra hitrosti, potrebna previdn

Keywords (Slovenian)

kajakaštvo, testiranje, ergometrija

Complete article in PDF format

complete article