Volume 10, No. 2

Authors: Sila, Boris

Frequency of activity in different sports of slovenian adults over a one-year period

Pogostost ukvarjanja odraslih prebivalcev Slovenije z različnimi športnimi aktivnostmi v obdobju enega leta

Abstract (English)

The study was conducted on the basis of a survey of October 2000 aimed at discovering what sports the adult population of Slovenia did in the past 12 months and how frequently. The sample of 1,100 adults (over 18 years of age, average age 45.38) consisted of 524 males (47.6%) and 576 females (52.4%). Data were compared between the active and inactive study subjects in terms of their sports activity, and the ratio was 45% to 55%. Sports activity was reported by 55% of all men included in the study and by only 36% of women. Slovenian adults prefer walking & strolling, swimming, cycling, mountaineering, alpine skiing, dancing, jogging, morning exercises, badminton, basketball, soccer and fitness. In terms of frequency of sports activity in one year, a small part of the sample consisted of the subjects practising a specific sport on a regular basis and/or also for competitive purposes. On the other hand, a large part of the sample consisted of subjects engaging in a specific range of sports activities on a frequent basis. Gender and age were shown to be significant with respect to frequency of practice and selection of sports activities.

Keywords (English)

sports activity, adults, frequency, sports disciplines, gender, age

Abstract (Slovenian)

Študija je bila opravljena na podlagi anketiranja, izvedenega oktobra 2000 s ciljem ugotoviti, s katerimi športi in kako pogosto so se odrasli Slovenci ukvarjali v zadnjih 12 mesecih. V reprezentativni vzorec je bilo zajetih 1100 odraslih prebivalcev Slovenije, starih 18 let in več, s povprečno starostjo 45,38 let, med katerimi je bilo 524 (47,6 %) moških in 576 (52,4 %) žensk. Z različnimi športnimi aktivnostmi se je ukvarjalo 45 % anketiranih. Od tega je bilo 58,2 % moških in 41,8 % žensk. Glede na celoten vzorec je bilo aktivnih 55 % moških, žensk pa 36 %. Športne aktivnosti, s katerimi se ukvarja največ odraslih prebivalcev Slovenije, so hoja, plavanje, kolesarstvo, planinstvo, alpsko smučanje, ples, tek v naravi, jutranja gimnastika, badminton, košarka, nogomet in fitnes. Glede na pogostnost športne aktivnosti (tj. kolikokrat v 365 dneh) smo ugotovili, da se z ene strani z nekaterimi športnimi dejavnostmi ukvarja razmeroma majhen delež anketiranih, vendar so pri tem aktivni zelo redno in/ali tudi tekmovalno, z druge strani pa tudi veliko pogostost določenih športnih aktivnosti, s katerimi se pogosto ukvarja večji delež anketiranih. Tako izbor športov kot pogostnost udejstvovanja sta pomembno odvisna od spola in staro

Keywords (Slovenian)

športna aktivnost, odrasli, pogostnost, športne panoge, spol, starost

Complete article in PDF format

complete article