Volume 10, No. 2

Authors: Kajtna, Tanja; Tušak, Matej; Burnik, Stojan

Sensation seeking in high-risk sport athletes

Potreba po dražljajih pri športnikih rizičnih športov

Abstract (English)

The research investigated sensation-seeking needs in high-risk sport athletes. Our aim was to investigate sensation-seeking factors and compare the results with those of non-risk sport athletes and non-athletes. 38 high-risk sport athletes participated in the research (alpinists, sky divers, parachute gliders, white-water kayakers, downhill mountain bikers, motocross riders, downhill skiers and Nordic jumpers), the group of non-risk sport athletes included 38 swimmers, track athletes, sailers, still-water kayakers, rowers, Nordic skiers, sports climbers and karate players, whereas the group of 76 non-athletes was equalled with the other two groups in terms of age and education. We used the Zuckerman Sensation Seeking Scale IV. We established that high-risk sport athletes scored highest in the general factor, followed by non-athletes, while the lowest scores were achieved by non-risk sport athletes. Groups ranked in the same order in terms of adventure-seeking and risk-taking factors. Disinhibition was highest in non-risk sport athletes, followed by non-athletes, while the lowest score was achieved by high-risk sport athletes. We also suggest some possibilities for further research.

Keywords (English)

high risk sports, extreme sports, high risk sport athletes, sensation seeking

Abstract (Slovenian)

V raziskavi smo se ukvarjali s potrebo po dražljajih pri športnikih, ki se ukvarjajo z rizičnimi športi. Naš namen je bil ugotoviti izraženost faktorjev iskanja stimulacije pri teh športnikih in njihove rezultate primerjati s športniki, ki se ukvarjajo z nerizičnimi športi, in nešportniki. V vzorec smo zajeli 38 športnikov rizičnih športov (alpiniste, padalce, jadralne padalce, potapljače, ekstremne kajakaše, gorske kolesarje, motokrosiste, smukače in nordijske skakalce), vzorec športnikov nerizičnih športov je sestavljalo 38 plavalcev, atletov, smučarjev, jadralcev, kajakašev na mirnih vodah, veslačev, smučarskih tekačev, športnih plezalcev in karateistov, nešportnike pa smo z obema skupinama športnikov izenačili po starosti, izobrazbi, zbrali pa smo rezultate 76 nešportnikov. Uporabili smo Zuckermanovo Lestvico iskanja stimulacije IV. Ugotovili smo, da so na splošnem faktorju iskanja stimulacije najvišje rezultate dosegli športniki rizičnih športov, sledili pa so jim nešportniki in nato športniki nerizičnih športov, isto zaporedje skupin se je pokazalo tudi na faktorju iskanja pustolovščin in tveganja. Najvišja dezinhibicija se je pokazala pri športnikih nerizičnih športov, sledili so jim nešportniki, najnižji rezultat pa so dosegli športniki rizičnih športov, odpirajo pa se tudi nekatere možnosti za nadaljnje raziskova

Keywords (Slovenian)

rizični športi, ekstremni športi, športniki rizičnih športov, potreba po dražljajih

Complete article in PDF format

complete article