Volume 10, No. 2

Authors: Bon, Marta; Doupona Topič, Mojca

Gender differences in televised coverage of handball matches

Razlike med spoloma pri prenašanju rokometnih tekem

Abstract (English)

The topic of gender differences and the media coverage in sport has been practically uninvestigated in Slovenia. Hence, the purpose of our study was to investigate the social climate and media attitude towards female athletes on an example of handball coverage. We analysed the coverage of Slovenian male and female handball teams by the national programme, TV Slovenia. The investigation covered sport reports on handball matches in the 2001/2002 season (14 matches) and the 2002/2003 season (22 matches). The aim of the study was to analyse the quantitative and qualitative aspects of the televised coverage of women’s and men’s handball in Slovenia. We used similar methodological instruments as Duncan, Messner and Williams (1990). Special attention was given to verbal commentary and technical production. Our results show that there are still differences in the attitude of the media as regards gender. It was established that there are on average 0.94 slow-motion shots per each goal scored in women’s handball matches, while in men’s handball matches there are 1.20 slow-motion shots per each goal scored. We can say that television broadcasts show a greater number of technically more interesting shots in men’s handball matches than in women’s handball matches; there are more slow motion shots; more angles of view are shown using a greater number of cameras. As we expected, the media images of women and men in team sports on the national TV tend to conform to the prevailing gender stereotypes.

Keywords (English)

media coverage, handball, quality, quantity, gender

Abstract (Slovenian)

Področje obravnavanja razlik med spoloma v športnih medijih je v Sloveniji praktično neraziskano. Zato smo se odločili raziskati družbeno klimo in odnos medijev do športnic na primeru spremljanja rokometnih tekem. Analizirali smo komentiranje moških in ženskih rokometnih tekem na slovenski nacionalni televiziji (TV Slovenija). Analiza je zajemala 14 rokometnih tekem v sezoni 2001/2002 in 22 rokometnih tekem v sezoni 2002/2003. Namen raziskave je bil ugotoviti kvalitativne in kvantitativne razlike televizijskega poročanja v ženskem in moškem rokometu. Uporabili smo podoben metodološki inštrument kot Duncan, Messner in Williams (1990). Pri tem smo posebno pozornost namenili novinarskemu komentiranju in tehnični produkciji TV prenosov. Rezultati naše raziskave kažejo, da so še vedno razlike v odnosu medijev do spola. Ugotovili smo, da je pri ženskih rokometnih tekmah trajanje počasnih posnetkov povprečno 0.94 na dosežen gol, pri moških pa 1.20 počasnega posnetka za vsak dosežen gol. Lahko rečemo, da je bilo pri prenosu moške rokometne tekme skoraj v vseh primerih več počasnih posnetkov. Za celoten prenos tekmovanja pa lahko trdimo, da televizijski prenosi prikazujejo pri moški rokometni tekmi več strokovno zanimivejših posnetkov kot pri ženski rokometni tekmi. Kamere prikazujejo pri prenosu moških tekem več zornih kotov, uporabljenih je tudi večje število kamer. Glede na rezultate lahko potrdimo, da je podoba ženskega športa v medijih na slovenski nacionalni TV še vedno pod vplivom prevladujočih spolnih stereoti

Keywords (Slovenian)

komentiranje, rokomet, količina, kvaliteta, spol

Complete article in PDF format

complete article