Volume 10, No. 1

Authors: Pustovrh, Janez

Relationship among selected dimensions of psychosomatic status and competitive successfulness of cross-country skiers (Branimir Černohorski, Ph.D.)

Povezanost med izbranimi rasežnostmi psihosomatičnega statusa in tekmovalno uspešnostjo smučarjev tekačev (Branimir Černohorski, Ph.D.)

Abstract (English)

nship among selected dimensions of psychosomatic status and competitive successfulness of cross-country skiers (Branimir Černohorski, Ph.D.)


Presentation of doctoral dissertation

Keywords (English)

cross-country skiing, potential successfulness, model, expert modelling, machine learning

Abstract (Slovenian)

ost med izbranimi razsežnostmi psihosomatičnega statusa in tekmovalno
uspešnostjo smučarjev tekačev (dr. Branimir Černohorski)

Prezentacija doktorske diserta

Keywords (Slovenian)

smučarski tek, potencialna uspešnost, model, ekspertno modeliranje, strojno učenje

Complete article in PDF format

complete article