Authors: Gülsen Tunc Tosun, Hürmüz Koç, Gökmen ÖZEN

THE RELATIONSHIP BETWEEN AEROBIC CAPACITY AND MATCH PERFORMANCE IN TEAM-HANDBALL

ODNOS MED AEROBNO SPOSOBNOSTJO IN USPEŠNOSTJO NA TEKMI V EKIPNEM ROKOMETU

Abstract (English)

The aim of this research was to determine the relationship between aerobic capacity and match performance of elite handball players. A total of 12 male handball players who competed in the male super league had participated in the study as volunteers. The participants’ mean age was 25.25±2.76 years, height was 188.3±4.8 cm and weight was 90.00±6.22. All participants had a training experience over 7 years. For measuring aerobic capacity, the Cooper 12-minute run-walk test was performed. To determine the match performance of players, "Performance Appraisal Inventory in Handball" developed by Ulrich was used. Study results show that there was a relationship between aerobic capacity and match performance of participating handball players. Our findings indicated that athletes with high positive score have higher match performance and aerobic capacity. As a result, aerobic capacity may use as a predictor of the match performance in team-handball.

Keywords (English)

sport, handball, aerobic capacity, performance

Abstract (Slovenian)

Cilj te raziskave je bil opredeliti odnos med aerobno sposobnostjo in uspešnostjo na tekmi pri vrhunskih rokometaših. V raziskavi je prostovoljno sodelovalo skupno 12 rokometašev, ki so tekmovali v moški superligi. Povprečna starost merjencev je bila 25,25 ± 2,76 let, višina 188,3 ± 4,8 cm, teža pa 90,00 ± 6,22 kg. Vsi merjenci so trenirali več kot sedem let. Za merjenje aerobne sposobnosti smo izvedli Cooperjev 12-minutni test teka in hoje. Uspešnost igralcev na tekmi smo določili s pomočjo vprašalnika za ocenjevanje uspešnosti v rokometu »Performance Appraisal Inventory in Handball«, ki ga je razvil Ulrich. Rezultati študije so pokazali, da je pri sodelujočih rokometaših obstajal odnos med njihovo aerobno sposobnostjo in uspešnostjo na tekmi. Naši izsledki so pokazali, da so športniki z visokim pozitivnim rezultatom bolj uspešni na tekmi in imajo večjo aerobno sposobnost. Iz tega sledi, da se lahko v ekipnem rokometu aerobna sposobnost igralca uporabi kot element napovedi njegove uspešnosti na tekmi.

Keywords (Slovenian)

šport, rokomet, aerobna sposobnost, uspešnost

Complete article in PDF format

complete article