Authors: Hauer Richard, Tschan Harald

PHYSIOLOGICAL PROFILE DIFFERENCES OF MALE AUSTRIAN LACROSSE ATHLETES: A COMPARISON TO US COLLEGIAN LACROSSE ATHLETES

RAZLIKE V FIZIOLOŠKEM PROFILU AVSTRIJSKIH IGRALCEV LACROSSA: PRIMERJAVA Z AMERIŠKIMI IGRALCI V UNIVERZITETNI LIGI LACROSSE

Abstract (English)

The sport of lacrosse has undergone rapid development over the past decade. However, little attention has been paid to the physiological requirements of lacrosse. Therefore, this paper aims to (1) describe the physiological profile of male lacrosse athletes and compare these findings with the findings of existing research and (2) examine the relationship between playing position, body composition and test performance.
Eighteen male Austrian national team lacrosse players participated (age: 23.1 ±4.0 years). All players performed a lacrosse-specific test battery to assess their body composition, flexibility, lower-body power, speed, agility, maximal strength, local muscular endurance, lacrosse skills, and aerobic capacity.
The results showed that compared to US college lacrosse players, Austrian players had significantly lower body fat (P=0.000, 10.5 ±2.0%), vertical jump (P=0.006, 52.0 ±5.5 cm), and one-repetition-maximum (1RM) back squat and bench press (P=0.015, 107.4 ±16.1 kg; P=0.000, 75.5 ±11.2 kg) values. Longer t-test (P=0.000, 10.32 ±0.51 s) and 1.6 km (P=0.000, 386.2 ±29.2 s) times and faster linear sprint (P=0.000, 5.30 ±0.14 s) times were also recorded for Austrian players. Additionally, significant correlations between body composition and performance results were reported for vertical jump height (r=-0.67, P=0.002), linear sprint (r=0.68, P=0.002), and 1.6 km times (r=0.59, P=0.010).
The results show that compared to their Austrian counterparts, male US college lacrosse players have higher overall fitness levels. Further, specific fitness tests results may help implement proper athletic training programmes to increase performance and reduce injuries in the sport of lacrosse.

Keywords (English)

team sport, performance testing battery, body composition

Abstract (Slovenian)

Šport lacrosse se v zadnjem desetletju zelo hitro razvija. Vendar pa je se premalo pozornosti namenja fiziološkim zahtevam lacrossa. Zato je namen tega prispevka (1) opisati fiziološki profil moških športnikov v lacrossu in primerjati ugotovitve z rezultati opravljene raziskave ter (2) preučiti odnos med igralnim položajem, telesno zgradbo in uspešnostjo v testih.
Sodelovalo je 18 avstrijskih članov državne reprezentance lacrossa (starost: 23,1 ± 4,0 let). Vsi igralci so opravili nabor testov, specifičnih za lacrosse, s katerim smo ocenili njihovo telesno zgradbo, prožnost, moč spodnjega dela telesa, hitrost, agilnost, maksimalno moč, lokalno mišično vzdržljivost, spretnosti lacrosse in aerobno sposobnost.
Rezultati so pokazali, da so imeli avstrijski igralci, v primerjavi z ameriškimi igralci univerzitetne lige lacrosse, značilno nižje vrednosti telesne maščobe (P = 0,000, 10,5 ± 2,0 %), vertikalnega skoka (P = 0,006, 52,0 ± 5,5 cm) ter maksimalno vrednost pri eni ponovitvi (1RM) počepa z bremenom zadaj in dviga uteži leže na klopi (P = 0,015, 107,4 ± 16,1 kg; P = 0,000, 75,5 ± 11,2 kg). Tudi pri avstrijskih igralcih smo zabeležili daljši čas t-testa (P = 0,000, 10,32 ± 0,51 s) in teka na 1,6 km (P = 0,000, 386,2 ± 29,2 s) ter hitrejši linearni sprint (P = 0,000, 5,30 ± 0,14 s). Poleg tega so bile zabeležene značilne korelacije med zgradbo telesa in rezultati uspešnosti pri višini vertikalnega skoka (r = -0,67, P = 0,002), linearnega sprinta (r = 0,68, P = 0,002) in časa teka na 1,6 km (r = 0,59, P = 0,010).
Rezultati kažejo, da so ameriški igralci univerzitetne lige lacrosse v primerjavi s svojimi avstrijskimi vrstniki beležili višje vrednosti splošne telesne pripravljenosti. Poleg tega lahko specifični rezultati testov pomagajo pri izvedbi ustreznih programov športnih treningov, s čimer izboljšajo uspešnost igre in zmanjšajo tveganje za poškodbe v lacrossu.

Keywords (Slovenian)

ekipni šport, nabor testov za merjenje uspešnosti, telesna zgradba

Complete article in PDF format

complete article