Authors: Moreno del Castillo Rafael, Nardi Antonio, Zubillaga Asier, Fradua Luis

INFLUENCE OF TACTICAL VARIABLES ON ATTACKING ACTIONS IN ELITE SOCCER

VPLIV TAKTIČNIH SPREMENLJIVK NA AKCIJE V NAPADU V VRHUNSKEM NOGOMETU

Abstract (English)

The aim of this study was to analyze the influence of tactical variables on attacking actions in elite soccer match-play. A total of 1417 attacking actions were collected from ten Spanish LaLiga and English Premier League matches from 2006-2007 season. The Amisco® match analysis system was employed to collect data. The following variables were included for the analysis: pass number, players number, duration, starting zone (SZ) and final zone (FZ). The results showed that 24.3% of these actions where performed without passes, the remaining 57%, 11,6% and 7,1% were performed with ≤ 3, 4-6, and ≥ 7 consecutive passes. Furthermore, one third (25,9%) of these offensive actions involved a single player, while the remaining 74,1% (collective actions) involved 2-5 players and ≥ 6 players for a 65,6% and 8,5%, respectively. Finally, according to the five classes of duration the 49,3%, 26,4%, 12%, 13% and 6,5% of these offensive actions were lasting < 6 seconds, 6-12 seconds, 12-18 seconds, 18-24 seconds and > 24 seconds, respectively. The analysis of the 9 zones, grouped in 3 areas of intervention, showed as 39.1% of actions started into the defensive area, 42.0% into the midfield area and only 18.9% into the attacking area. The variables analyzed should be considered when analyzing attacking actions in elite soccer.

Keywords (English)

elite sport, soccer, tactic, attack

Abstract (Slovenian)

Namen te študije je bil analizirati vpliv taktičnih spremenljivk na akcije v napadu na tekmi vrhunskega nogometa. V sezoni 2006–2007 smo zbrali skupno 1417 akcij v napadu na tekmah španske LaLige in angleške Premier League. Za zbiranje podatkov smo uporabili sistem za analizo tekem Amisco®. Naslednje spremenljivke so bile vključene v analizo: število podaj, število igralcev, trajanje, začetna cona (ZC) in končna cona (KC). Rezultati so pokazali, da je bilo 24,3 % teh akcij izvedenih brez podaj, preostalih 57 %, 11,6 % in 7,1 % pa je bilo izvedenih z ≤ 3, 4–6 oz. ≥ 7 zaporednimi podajami. Poleg tega je ena tretjina (25,9 %) napadalnih akcij vključevala samo enega igralca, preostalih 74,1 % (kolektivne akcije) pa je vključevalo 2–5 igralcev (65,6 %) in ≥ 6 igralcev (8,5 %). Po kriteriju petih razredov trajanja pa so napadalne akcije trajale: 49,3 % < 6 sekund, 26,4 % 6–12 sekund, 12 % 12–18 sekund, 13 % 18–24 sekund in 6,5 % > 24 sekund. Analiza 9 con, razdeljenih v tri področja intervencij, je pokazala, da se je 39,1 % akcij začelo v obrambni coni, 42,0 % v srednjem delu igrišča in samo 18,8 % v napadalni coni. Analizirane spremenljivke je treba upoštevati pri analizi napadalnih akcij v vrhunskem nogometu.

Keywords (Slovenian)

vrhunski šport, nogomet, taktika, napad

Complete article in PDF format

complete article