Authors: Jesús Ramón-Llin, Jose F. Guzmán , Salvador Llana, Nic James, Goran Vučković

ANALYSIS OF PADEL RALLY CHARACTERISTICS FOR THREE COMPETITIVE LEVELS

ZNAČILNOSTI POSAMEZNIH AKTIVNIH FAZ V ODVISNOSTI OD KAKOVOSTNE RAVNI V PADEL IGRI

Abstract (English)

The analysis of match performance, movement and shots, can identify the variables that distinguish performance levels in sport and are of particular importance in planning training schedules. National (n=20), Regional (n=20) and Recreational (n=20) padel players were compared in competition matches (n=15) filmed by two video cameras and analysed using the SAGIT tracking system. National players have significantly higher (p <.05) speed of movement and rate of play (shots per second) compared to Regional players. Recreational players significantly (p <.001) differed from the other two levels on rally time (s), number of shots per point, distance covered, rate of play, speed during active play and the proportion of time spent at different movement intensities. The highest-level players tended to play more at the net (volley, tray and smash) and returned more using wall shots (back, side and doubles). These finding provide a guide for players aspiring to improve their performance by focussing on the characteristics that determine successful performance. Future studies need to consider how tactics impact on performance, in particular the variation in match characteristics depending on rally duration.

Keywords (English)

performance analysis, movement, padel tennis, shots

Abstract (Slovenian)

Z analizo tekmovalnega nastopa je možno določiti kazalce s katerimi je moč ugotavljati razlike med kakovostnimi ravnmi igranja in so obenem pomembni za ustrezno planiranje trenažnega procesa. Namen študije je bil analizirati igralce na državni (n=20), regionalni (n=20) in rekreativni (n=20) ravni v padelu. V ta namen so bile tekme (n=15) posnete z dvema video kamerama in procesirane s sledilnim sistemom SAGIT. Pri tem so bili analizirani čas posamezne aktivne faze (s), število udarcev v posamezni aktivni fazi, pot gibanja, število udarcev v sekundi, hitrost gibanja v aktivnem delu igre in čas gibanja v posameznem hitrostnem razredu. Igralci na državni ravni so imeli statistično značilno (p <.05) višjo hitrost gibanja in večje število udarcev v sekundi od igralcev regionalne ravni. Rekreativni igralci so imeli statistično značilno (p <.001) nižje vrednosti v vseh omenjenih spremenljivkah v primerjavi z igralci ostalih dveh ravni. Igralci višje kakovostne ravni so obenem igrali bližje mreži (volej, tray in smeš udarce) in z reterni žogo večkrat udarili proti steni (zadnjo, stransko ali obe). Ti rezultati nakazujejo smernice igranja za igralce, ki želijo razviti svoje sposobnosti na višjo raven igranja. V prihodnje bi bilo smiselno podrobneje analizirati taktiko in njen vpliv na igralno uspešnost ter igralne značilnosti v odvisnosti od trajanja posamezne aktivne faze.

Keywords (Slovenian)

padel, analiza tekmovalnega nastopa, gibanje, udarci

Complete article in PDF format

complete article